PROCEDURE

AANMELDEN:

Je kunt ons het beste even mailen als je vragen hebt en/of graag een vrijblijvende kennismaking wilt. De uiteindelijke aanmelding verloopt altijd via een verwijzing van de huisarts of een andere hulpverlener die hiervoor bevoegd is.

INTAKE PROCEDURE:

Indien we gezamenlijk na de kennismaking concluderen dat er sprake is van een match en besluiten verder te gaan, start de intakeprocedure. Die bestaat uit meerdere diagnostische afspraken tijdens kantoortijd: o.a. een intakegesprek om jouw situatie en therapiedoelen in kaart te brengen, een gestructureerd interview over jouw patronen en het bespreken van je biografie waarbij we stilstaan bij voor jou belangrijke life-events. Daarnaast gebruiken we vragenlijsten ter indicatiestelling en monitoring.

De intakeprocedure wordt afgerond met een adviesgesprek, waarin we de conclusies uit de intakegesprekken met je bespreken, inclusief (voorlopige) diagnose(s) en een behandeladvies. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het fijn is als je iemand meeneemt voor dit gesprek. Door een familielid, vriend of naaste die jou goed kent op deze manier bij dit proces te betrekken, kan diegene niet alleen een goede steun voor je zijn, maar ook een bijdrage leveren aan je proces. Uiteraard is de keuze om iemand mee te nemen (en wie) niet verplicht en geheel aan jou.

Als uit de intake blijkt dat deelname aan deze groepstherapie voor jou op dit moment inderdaad een passende volgende stap is, hoor jij vanaf dat moment bij de groepsleden van de eerstvolgende Roots Before Branches groep.