VOOR WIE

VOOR WIE IS DEZE GROEPSTHERAPIE GESCHIKT?

Als jij geadopteerd bent en nu als volwassene tegen (terugkerende) problematiek aanloopt, zoals depressie, angst, schaamte- en schuldgevoelens, laag zelfbeeld, relatieproblemen, autonomie- en identiteitsproblemen of persoonlijkheidsproblematiek, is deze groep misschien iets voor jou. Mogelijk heb je geleerd om intimiteit met jezelf en anderen uit de weg te gaan. Hierdoor kan het voor jou moeilijker zijn om in contact te komen met je gevoelens en behoeften en is het soms lastig om in contact met anderen écht jezelf te zijn.

VOOR WIE IS DEZE GROEPSTHERAPIE NIET GESCHIKT?

Voor het volgen van deze groepstherapie voor geadopteerden is het belangrijk dat je een dagbesteding hebt en enige sociale contacten. Indien er sprake is van psychosociale stressoren (bijv. geen woning hebben, grote financiële problemen) of ernstige verslaving, onvoldoende impulscontrole, psychotische klachten of andere ernstige psychiatrische problematiek is deze behandeling niet geschikt.

Als je twijfelt of de groep iets is voor jou, neem dan even contact met ons op.